Stavební práce

Provádíme všechny běžné stavební činnosti, od architektonických až po zednické práce a vše co se stavbou souvisí. Naši řemeslníci jsou odborníci, kteří dbají na vysokou kvalitu práce a použitých materiálů. Mezi nejdůležitější řemesla, které nabízíme našim zákazníkům, patří: Zedník Bez zedníka nepostavíte dům, samozřejmě pokud se nejedná o dřevostavbu. Naši zedníci jsou řádně vyučení v oboru a není jim cizí poctivá práce, protože vědí, že na jejich práci stojí doslova…

Více

Stavební dozor

STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. Zajistíme odborníka pro dozor nad Vaší zakázkou, který bude zajišťovat neustálou kontrolu a dozor nad prováděnými pracemi k Vaší spokojenosti. V případě, kdy je stavba realizována stavební firmou, je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je zaměstnancem stavební firmy a proto hájí její zájmy a ne vždy zájmy investora. Proto je…

Více

Teréní práce

Úpravy terénu, výkopové práce jsou nedílnou součástí stavby a je nutné provádět vše s maximální opatrností. Vždy při zásahu do terénu hrozí nebezpečí nehody v podobě narušeného vodovodního, plynového, kanalizačního potrubí nebo i elektrických rozvodů a zařízení. Samozřejmě je nutná zvýšená opatrnost zvláště při výkopových pracích, aby k takovým nehodám nedošlo. Proto je vhodné použít na takové práce zkušený tým odborníků, který dokáže předejít a zabránit podobným nehodám a pokud…

Více