STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací.

Zajistíme odborníka pro dozor nad Vaší zakázkou, který bude zajišťovat neustálou kontrolu a dozor nad prováděnými pracemi k Vaší spokojenosti.

V případě, kdy je stavba realizována stavební firmou, je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je zaměstnancem stavební firmy a proto hájí její zájmy a ne vždy zájmy investora. Proto je velmi vhodné najmout si nezávislý stavební dozor, který hájí zájmy investora – stavebníka. Peníze, které zaplatí investor navíc, se mu mohou mnohonásobně vrátit právě nezávislým dohledem nad prováděním stavby.