Úpravy terénu, výkopové práce jsou nedílnou součástí stavby a je nutné provádět vše s maximální opatrností. Vždy při zásahu do terénu hrozí nebezpečí nehody v podobě narušeného vodovodního, plynového, kanalizačního potrubí nebo i elektrických rozvodů a zařízení. Samozřejmě je nutná zvýšená opatrnost zvláště při výkopových pracích, aby k takovým nehodám nedošlo. Proto je vhodné použít na takové práce zkušený tým odborníků, který dokáže předejít a zabránit podobným nehodám a pokud k nějaké nehodě dojde, je dobré mít v záloze odborníky na opravu poškození.

Naše firma takové zázemí má a proto je kvalifikovaná k provádění úprav terénu a výkopových prací. V dnešní době, kdy je pod zemí uloženo spousty inženýrských síti, už nestačí „krumpáč, lopata a ruce“, je nezbytné zjistit, kde se nachází rozvody a řádně zajistit celou oblast, aby nedošlo jakýmkoliv nehodám a újmám na takových sítích. V neposlední řadě je třeba zhodnotit i povahu prací a použít i vhodnou techniku, není možné provádět úpravy terénu na pěstěné zahrádce třeba bagrem a buldozerem. Oproti tomu například na úpravu nového fotbalového hřiště použít jen hrábě a lopatu. Naše firma vždy zhodnotí použití vhodného postupu úprav a veškerou potřebnou techniku má v záloze.

Hlavní prioritou je však důraz na bezpečnost prováděných prací, nejen ochranu majetku ale i zdraví osob, které se pohybují v prostoru prováděných prací.