Pomůžeme Vám s rozhodováním a výběrem formou kvalitních nabídek a alternativních řešení. Spolupráce s námi je velice jednoduchá. Běžně probíhá v několika krocích. Postup je většinou následovný:

 

1) Poptávka

Po oslovení zákazníkem, přijedeme na místo Vašeho projektu a zhodnotíme situaci přímo na místě. Zaměříme a podrobně dohodneme vše potřebné abychom mohli připravit vše pro Vaše rozhodnutí, jestli s námi spolupracovat a jakým způsobem.

2) Nabídka

Podle Vámi sdělených informací a podkladů, zpracujeme cenovou nabídku na celý projekt. Nabídku zpracujeme zdarma a zahrneme do ní veškeré náklady pro zajištění celé akce.

3) Realizace projektu

Pokud se rozhodnete pro naši firmu, aby provedla Váš projekt, podepíšeme smlouvu o dílo, kterou připraví právníci dle naší dohody a celý projekt začneme realizovat přesně dle dohody a harmonogramu prací.

4) Předání

Předání hotového projektu bude ihned po dokončení, včetně všech dokumentů, například revizní zprava, kolaudace atd.